نظامنامه و خط مشی کیفیت

شرکت تولیدی و صنعتی ترومل با هدف اعتلای کیفیت محصولات عرضه شده به مصرف کننده نهایی و به منظور ایفای نقش خود به عنوان یکی از قدیمی ترین تولیدی کنندگان منسوجات در کشور عزیزمان در جهت همگامی با پیشرفت های ملی، جهانی و به منظور تعیین ، دستیابی و بازنگری اهدافی نظیر ارتقاء سطح کیفی و کمی خدمات، افزایش بهره وری، بهبود مستمر و همچنین تبعیت از سیاستهای کلان کشور در زمینه مدیریت انرژی و توسعه پایدار و رضایت طرفهای ذینفع، خط مشی خود را در قالب استانداردهای مدیریت یکپارچه IMS به شرح ذیل اعلام می دارد:

مشتری مداری

شناسایی مشتریان به عنوان ذینفعان سازمان و تعهد به حفظ منافع کلیه ذینفعان سازمان از جمله مشتریان و کارکنان

تعهد به قوانین

رعایت کلیه قوانین، مقررات و استانداردهای ملی مرتبط با کیفیت محصولات و شرایط زیست محیطی،ایمنی و بهداشت شغلی در راستای تولید با کیفیت، پاک و ایمن، در جهت ارتقاء بهره وری و سطح رضایت ذینفعان.

نگرشی متفاوت

توسعه نگرش فرآیندی با ارتقاء اثربخشی و کارائی فرآیندها و استفاده از روشهای نوین در تولید پارچه و پوشاک به منظور تولید محصولات با کیفیت برتر، کاهش قیمت تمام شده محصولات، افزایش سطح رضایت مشتریان و بهبود مستمر آنها.

محیط زیست

تعهد به پیشگیری و کاهش آلودگی زیست محیطی از طریق شناسایی و آنالیز جنبه های زیست محیطی، نصب سیستمهای پایش آنلاین و بروزرسانی سیستم های کنترل کیفی و همچنین کاهش مصرف انرژی و اهتمام به بازیافت پسماندهای صنعتی به طرق مقتضی در راستای تولید سبز.

نظارت بر کارکنان

ارتقاء سطح ایمنی کارکنان و طرفهای ذینفع و تعهد به پیشگیری از حوادث و بیماریها از طریق شناسایی و آنالیز خطرات .

افزایش سطح دانش

توانمند سازی منابع انسانی ازطریق افزایش دانش ، مهارت ،انگیزه کارکنان و ارتقاء فرهنگ سازمانی و مشارکت آنها در پیشـبرد بـرنامه¬های IMS ازطریق نظام پیشنهادات ، تقویت کار تیمی ، بهبود ارتباطات و ترویج ارزشهای اخلاقی.
خانه درباره ماتماس با ما