درباره ما

درباره شرکت تولیدی صنعتی ترومل

گروه شرکت های تولیدی صنعتی ترومل با زیر مجموعه شرکتهای نخ ریسان سبز شاهین و بافت ایرانشهر با بیش از ۳۰ سال سابقه در امر تولید و استفاده از جدیدترین تکنولوژی و متخصصان موجود توانسته است معتبرترین و با کیفیت ترین پارچه های رنگی و چاپی و تولیدپوشاک و کاورینگ نخ را با رعایت و پیاده سازی نظام مدیریت سبزعرضه نماید.

گروه شرکت های تولیدی صنعتی ترومل با زیر مجموعه شرکتهای نخ ریسان سبز شاهین و بافت ایرانشهر با بیش از ۳۰ سال سابقه در امر تولید و استفاده از جدیدترین تکنولوژی و متخصصان موجود توانسته است معتبرترین و با کیفیت ترین پارچه های رنگی و چاپی و تولیدپوشاک و کاورینگ نخ را با رعایت و پیاده سازی نظام مدیریت سبزعرضه نماید.
شرکت بافت ایرانشهر(سهامی خاص)در سال ۱۳۶۲ در زمینی به مساحت ۱۲۵۰۰ متر مربع وزیر بنا ۱۴۰۰ متر مربع با هدف تولید پارچه گردباف راه اندازی شد.
شرکت تولیدی صنعتی ترومل (سهامی خاص)در سال ۱۳۷۰ در زمینی به مساحت ۱۴۵۰۰متر مربع واقع در قزوین با ساخت بنایی به مساحت ۸۵۰۰ متر مربع احداث شد.در طول سالهای بعد ،این شرکت با تمرکز بر تولید بهینه و تاکید بر کنترل کیفیت محصولات خود توانست برند ترومل را به عنوان یکی ازبا کیفیت ترین برندهای موجود در بازار معرفی ودر گام بعدی در صد قابل توجهی از این تولیدات را به کشورهای مختلف صادر نماید.
در سال ۱۳۸۶ واحد نخ ریسان سبز شاهین تولید انواع پوشاک د رمنطقه آزاد انزلی راه اندازی ودر سال ۱۳۹۵ قسمت تابندگی و کاورینگ نخ این واحد احداث شد.